Trái cây nhập khẩu

BÒN BON THÁI LAN

180.000₫

MĂNG CỤT THÁI LAN

120.000₫

Mận Chille

270.000₫

Nho Xanh HeLlo Vip

285.000₫

Táo Ambrosia

150.000₫

TÁO XÌ FUJI

150.000₫

QUÝT CHUM HÀN QUỐC

1.400.000₫

NA DAI ĐÀI LOAN VIP

395.000₫

Quýt Úc 2PH

155.000₫
Facebook Daddy Mart Zalo Daddy Mart Messenger Daddy Mart